V sekci UPsolvent máte možnost se dozvědět nespočet informací o významných a hrdých absolventech Univerzity Palackého. Můžete zde nalézt rozhovory a medailonky těchto pro univerzitu významných osobností a také aktuální přehled absolventů, které jsme v rámci cyklu přednášek UPsolvent pozvali zpět na půdu UP, aby přednesli o svých kariérních cestách.

Níže naleznete novou sérii medailonků projektu UPsolvent, která je zaměřená na inspirativní příběhy absolventů, dále významné a úspěšné absolventy, kteří se každý rok podělí o své kariérní zkušenosti na půdě UP, rozhovory s absolventy UP či medailonky dalších významných absolventů.

Cyklus přednášek UPsolvent

Jako projev ocenění významu spolupráce UP a jejích absolventů každý rok na půdu Univerzity Palackého zveme naše významné a úspěšné absolventy, kteří se podělí o své zkušenosti z povolání s širokým publikem Olomouce.

Přehled uskutečněných přednášek na téma profesní a kariérní zkušenost:

 1. PhDr. Jakub Železný
  novinář a vedoucí moderátor České televize
  5. listopadu 2014

 2. MUDr. Radomír Maráček
  Ředitel Horských lázní Karlova Studánka, lékař horské služby a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
  2. března 2015
  sestřih přednášky zde

 3. Prof. PhDr. Vladimír Birgus
  fotograf, kurátor a historik fotografie
  7. dubna 2015
  videozáznam přednášky zde

 4. PhDr. Martin Povejšil
  velvyslanec, vedoucí Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii
  7. dubna 2016

 5. PhDr. Romana Mazalová
  Psycholožka a pedagožka, spoluautorka dokumentu Šmejdi
  7. listopadu 2016

 6. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. – Jak studium olomoucké PřF pomohlo zachránit Prahu před velkou vodou v roce 2013
  Vysokoškolský pedagog, bývalý komunální politik a primátor hlavního města Prahy
  6. prosince 2018

 7. Mgr. Jiří Pasz – Cestováním proti strachu
  Fotograf, dokumentarista a humanitární pracovník
  27. listopadu 2019

 8. Mgr. Tomáš Hamberger
  Pedagog, lektor, zakladatel projektu Digitální pohotovost 4.0, člen Klubu aktivních ve vzdělávání
  12. listopadu 2020
  videozáznam přednášky zde

 9. Mgr. Kateřina Pešatová – Kultura není nadstavba, kultura je základ
  vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje, zabývá se mapováním a propojováním kulturních a kreativních průmyslů
  19. února 2021
  videozáznam přednášky zde

 10. MUDr. Bc. Stanislav Popela – Moje cesta k urgentní medicíně
  lékař ZZS, Emergency FN Olomouc, Emergency KTBN Zlín, PR a marketingový specialista Vinařství Popela
  20. září 2021
  videozáznam přednášky zde

 11. Mgr. Veronika Ježková – Někdy je snazší napsat smlouvu – od obchodních dokumentů k obětem sexuálního násilí
  advokátka, ředitelka Pro bono aliance, vedoucí právního oddělení organizace proFem, o.p.s., držitelka Ceny Alice Garrigue Masarykové z roku 2020
  16. března 2022
  videozáznam přednášky zde

Medailony významných absolventů, kteří v Olomouci přednášeli
26. dubna 2012
Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., absolvent Lékařské fakulty UP, přednosta Hemato-onkologické kliniky LF a FNOL, zakladatel první molekulárně genetické laboratoře v Olomouci, spoluzakladatel Olomouckých hematoonkologických dnů a iniciátor transplantací kostní dřeně na LF. Profesor Indrák je uznávanou kapacitou v oboru hematoonkologie u nás i v zahraničí. Ve své přednášce hovořil na téma „Od výbuchu atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki k cílené léčbě v hematologii“
6. června 2011
Prof. Jiří Bártek, DrSc., absolvent Lékařské fakulty UP, vedoucí laboratoře Cell Cycle and Cancer ve výzkumném ústavu Danish Cancer Society v Kodani. Prof. Bártek patří k nejvýznamnějším českým vědcům současnosti v oblasti biologického výzkumu buněčného cyklu u normálních a nádorových buněk. Svou práci přiblížil přednáškou na téma „Mechanisms of genome integrity maintenance and their protective role against cancer and aging“ (Mechanismy zachování genomové integrity jako dynamická bariéra proti nádorům a stárnutí).
29. dubna 2010
Emil Viklický, světoznámý jazzový hudební skladatel a pianista. Vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nahrával s předními světovými jazzmany. V jeho hudbě se projevuje fúze folklóru a jazzu a inspirace soudobou hudbou. Ve své přednášce nazvané Dialog mezi skladatelem a režisérem při komponování filmové hudby se zamýšlel především nad aspekty mnohdy složité a nejednoznačné komunikace mezi tvůrcem filmu a autorem hudby.
17. února 2009
Prof. MUDr. Vladimír Palička, DrSc., dr.h.c., děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, významný specialista v oboru metabolického onemocnění skeletu, osteoporózy a metabolické péče o pacienty, propagátor personalizované či individualizované medicíny. Autor a spoluautor celkem 261 odborných publikací (originálních prací), dalších 60 přehledových odborných prací a vyzvaných editorialů; autor a spoluautor více než 1 000 přednášek a posterů v ČR i v zahraničí, autor 29 vyzvaných přednášek na mezinárodních odborných kongresech - od až po USA, Paraguay či Mexiko; autor a spoluautor 28 kapitol v monografiích, odborných knihách a výukových textech.
19. března 2008
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c., významný český amerikanista, literární historik a teoretik, překladatel, bývalý senátor, rektor Univerzity Palackého a prezident Central European University v Budapešti a Bratislavě. Je autorem, spoluautorem nebo editorem více než třiceti knih, sbírek esejů a antologií, většinou z oblasti americké a anglické literatury a literární teorie, kulturního pluralismu a multikulturalismu.
23. března 2005
Prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl, výtvarník, sochař a významný pedagog, známý též svojí osobitou poezií a pořady o hanáčtině. V současné době pracuje v ateliéru na olomouckém Horním náměstí č. 18. V roce 2002 byla Přikrylovi udělena Cena města Olomouce za výtvarné umění. Přednáška s názvem Prameny, cesty, setkání se uskutečnila 23. března 2005 v Lectoriu Uměleckého centra UP.
22. září 2003
Prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc., mezinárodně uznávaný odborník v oblasti kvantové, statistické a nelineární optiky, zabývající se teorií koherence světla, spoluobjevitel vlastností neklasického světla, nositel Medaile za zásluhy I. stupně. Přednáška s názvem "Tiché světlo" se konala 22. 9. 2003 v Lectoriu Uměleckého centra UP.
RNDr. Miloslav Bešta, Ph.D. (*1973)
Jeho první počítač byl ZX Spectrum, dnes pracuje desátým rokem jako vývojář v Google v New Yorku. Mezi jeho koníčky patří turistika. S přítelem rád chodí po horách, zvláště v amerických národních parcích. Nejvýše vystoupal na čtyřtisícovku. V Česku si zamiloval Jeseníky a Šumavu.