Pozvání na přednášku z cyklu UPsolvent24. února 2022 -


Vážené absolventky, vážení absolventi,

zveme Vás na jedenáctou přednášku z cyklu UPsolvent, která se uskuteční ve středu 16. března 2022 v Kapli Božího těla Uměleckého centra Univerzity Palackého.

Přednášku na téma "Někdy je snazší napsat smlouvu - od obchodních dokumentů k obětem sexuálního násilí" pronese Mgr. Veronika Ježková, absolventka PF UP. 

Mgr. Ježková nás seznámí se svou profesní zkušeností a působením na Městském soudě v Praze, ale i se svým fungováním v neziskových organizacích, které aktivně pomáhají obětem domácího a sexuálního násilí. Za svou snahu vystupovat proti násilí na ženách a za zrovnoprávnění přístupu ke spravedlnosti obdržela v roce 2020 Cenu Alice Garrigue Masarykové udělovanou americkou ambasádou v Praze.

Po skončení přednášky jste srdečně zváni na číši vína.

V případě zájmu o rezervaci místa (nebo položení dotazu paní magistře) pište na absolvent@upol.cz 
Zpět