Znáte některého našeho zahraničního absolventa?3. prosince 2021 -


Vážená absolventko/vážený absolvente,

obracíme se na Vás, na zahraniční absolventy, s prosbou o zapojení do právě spuštěného dotazníkového šetření, který má za cíl vyhodnocení dopadu studia zahraničních absolventů v České republice na jejich kariéru a život po ukončení jejich studia.

Výzkum provádí Dům zahraniční spolupráce, který výsledky využije pro zlepšení a prohloubení vztahů mezi zahraničními absolventy a Českou republikou v rámci národního programu Czech Republic Alumni.

Pro vyplnění dotazníku klikněte na tlačítko "Spustit".

Dotazník, prosím, vyplňte co nejdříve, ale nejpozději do 31. prosince 2021. Vyplňování Vám zabere přibližně 10 minut.

Pokud nejste zahraničním absolventkou či absolventem, který studoval krátkodobý či dlouhodobý bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program na české vysoké škole, prosím považujte tento email a pokyn k vyplnění dotazníku za bezpředmětný.

Veškeré informace, které nám sdělíte, budou zpracovány zcela anonymně a pouze v souhrnné podobě. Pokud byste s námi chtěli ještě něco sdílet, kontaktujte alumni@studyin.cz.

Velmi si vážíme Vašeho času i pomoci a děkujeme Vám za ně.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Naším hlavním cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit. Poskytujeme informační, poradenské a analytické služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání. Více informací naleznete na našich stránkách https://www.dzs.cz/o-dzs
Zpět