• spuštěn v listopadu 2014
  • Klub absolventů & Karta absolventa
  • Přes 10.000 absolventů
  • řada výhod a slev pro držitele karet (benefitů stále přibývá) – navázání spolupráce UP s řadou partnerů, včetně externích
  • Karta absolventa - pointa
  • Absolventská setkání
  • Příběhy, rozhovory, přednášky