Loading.. Nahrávám stránku...

UPsolvent

Nový cyklus přednášek úspěšných absolventů odstartoval 5. listopadu 2014.
První přednášku na téma "Profesní a kariérní zkušenost" pronesl PhDr. Jakub Železný, novinář a vedoucí moderátor České televize.

Druhou přednášku z cyklu UPsolvent "Profesní a kariérní zkušenost" přednesl 2. března 2015 MUDr. Radomír Maráček, ředitel Horských lázní Karlova Studánka, lékař horské služby a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Olomouc.

Třetí přednášku z cyklu UPsolvent "Profesní a kariérní zkušenost" přednesl 14. října 2015 prof. PhDr. Vladimír Birgus, fotograf, kurátor, historik fotografie.

Čtvrtou přednášku z cyklu UPsolvent "Profesní a kariérní zkušenost" přednesl 7. dubna 2016 PhDr. Martin Povejšil, velvyslanec, vedoucí Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii.


Rozhovory s absolventy

Rozhovor s Jakubem Železným zde

Rozhovor s Milošem Beštou zde

Rozhovor s Radomírem Maráčkem zde

Rozhovor s Vladimírem Birgusem zde

Rozhovor s Davidem Drábkem zde

Rozhovor s Martinem Povejšilem zde
V období 2003–2013 pořádala Univerzita Palackého přednášky významných absolventů

Cyklus vědeckopopulárních přednášek významných absolventů Univerzity Palackého v Olomouci byl pořádán Univerzitou Palackého a Statutárním městem Olomouc ve snaze udržovat a pěstovat kontakty s vynikajícími absolventy jednotlivých fakult UP, šířit povědomí o jejich příslušnosti k UP i vazbě na město Olomouc, jehož je Univerzita Palackého významnou součástí. "Vědeckopopulární přednáška významných absolventů UP" se uskutečňovala jednou ročně jako projev ocenění významu spolupráce UP a jejích absolventů.

Medailony významných absolventů, kteří v Olomouci přednášeli

 • 5. června 2013
  Prof. Bohdan Pomahač, M.D., absolvoval obor Všeobecné lékařství na olomoucké univerzitě v roce 1996. Poté nastoupil do bostonské nemocnice. Od roku 2004 zaměřil svůj výzkumný zájem na problematiku obličejové transplantace. V roce 2007 se stal vedoucím popáleninového a traumatologického centra a vedoucím týmu se specializací na transplantace obličeje.
 • 26. dubna 2007
  Jiří Pavlica, primáš Hradišťanu, autor a interpret žánrově pestré hudby s bohatou diskografií, autor projektů s participací výtečných interpretů a souborů českých i světových, je držitelem řady ocenění odborných kruhů a jeho práce byla oceněna několika zlatými deskami za nejprodávanější alba. Přednáška s názvem Barevná krajina hudby, doprovázená živými i reprodukovanými hudebními ukázkami, se uskutečnila 26. dubna 2007 v sále Pegasus Regionálního centra Olomouc.
 • 25. dubna 2006
  RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D., vynálezce videokymografie – unikátní metody pro vysokofrekvenční optické sledování kmitů hlasivek, díky níž lze snáze odhalovat i jemná poškození tohoto důležitého orgánu. Jan Švec v současnosti působí na univerzitě v nizozemském Groningenu jako výzkumný pracovník Hlasové laboratoře Katedry biomedicínského inženýrství a také jako výzkumný pracovník Centra péče o ne¬mocné s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu společnosti Medical Healthcom, s. r. o., v Praze.
 • 26. dubna 2004
  Doc. Mgr. Jindřich Štreit, světově proslulý fotograf. Od roku 1991 je pedagogem Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, vyučuje dokumentární fotografii, dějiny českého i světového výtvarného umění po roce 1945 a medailon osobnosti. Od téhož roku externě vyučuje fotografický dokument na Katedře fotografie FAMU, kde se v roce 2000 habilitoval a stal se docentem pro obor fotografie. Přednáška s názvem "Netradiční formy výuky dokumentární fotografie", doprovázená ukázkami prací Štreitových studentů, se uskutečnila 26. 4. 2004 v Lectoriu Uměleckého centra UP.

Mezi významné absolventy, kteří v Olomouci přednášeli se dále řadí

 • 26. dubna 2012
  Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., absolvent Lékařské fakulty UP, přednosta Hemato-onkologické kliniky LF a FNOL, zakladatel první molekulárně genetické laboratoře v Olomouci, spoluzakladatel Olomouckých hematoonkologických dnů a iniciátor transplantací kostní dřeně na LF. Profesor Indrák je uznávanou kapacitou v oboru hematoonkologie u nás i v zahraničí. Ve své přednášce hovořil na téma „Od výbuchu atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki k cílené léčbě v hematologii“.
 • 6. června 2011
  Prof. Jiří Bártek, DrSc., absolvent Lékařské fakulty UP, vedoucí laboratoře Cell Cycle and Cancer ve výzkumném ústavu Danish Cancer Society v Kodani. Prof. Bártek patří k nejvýznamnějším českým vědcům současnosti v oblasti biologického výzkumu buněčného cyklu u normálních a nádorových buněk. Svou práci přiblížil přednáškou na téma „Mechanisms of genome integrity maintenance and their protective role against cancer and aging“ (Mechanismy zachování genomové integrity jako dynamická bariéra proti nádorům a stárnutí).
 • 29. dubna 2010
  Emil Viklický, světoznámý jazzový hudební skladatel a pianista. Vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nahrával s předními světovými jazzmany. V jeho hudbě se projevuje fúze folklóru a jazzu a inspirace soudobou hudbou. Ve své přednášce nazvané Dialog mezi skladatelem a režisérem při komponování filmové hudby se zamýšlel především nad aspekty mnohdy složité a nejednoznačné komunikace mezi tvůrcem filmu a autorem hudby.
 • 17. února 2009
  Prof. MUDr. Vladimír Palička, DrSc., dr.h.c., děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, významný specialista v oboru metabolického onemocnění skeletu, osteoporózy a metabolické péče o pacienty, propagátor personalizované či individualizované medicíny. Autor a spoluautor celkem 261 odborných publikací (originálních prací), dalších 60 přehledových odborných prací a vyzvaných editorialů; autor a spoluautor více než 1 000 přednášek a posterů v ČR i v zahraničí, autor 29 vyzvaných přednášek na mezinárodních odborných kongresech - od až po USA, Paraguay či Mexiko; autor a spoluautor 28 kapitol v monografiích, odborných knihách a výukových textech.
 • 19. března 2008
  Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c., významný český amerikanista, literární historik a teoretik, překladatel, bývalý senátor, rektor Univerzity Palackého a prezident Central European University v Budapešti a Bratislavě. Je autorem, spoluautorem nebo editorem více než třiceti knih, sbírek esejů a antologií, většinou z oblasti americké a anglické literatury a literární teorie, kulturního pluralismu a multikulturalismu.
 • 23. března 2005
  Prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl, výtvarník, sochař a významný pedagog, známý též svojí osobitou poezií a pořady o hanáčtině. V současné době pracuje v ateliéru na olomouckém Horním náměstí č. 18. V roce 2002 byla Přikrylovi udělena Cena města Olomouce za výtvarné umění. Přednáška s názvem Prameny, cesty, setkání se uskutečnila 23. března 2005 v Lectoriu Uměleckého centra UP.
 • 22. září 2003
  Prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc., mezinárodně uznávaný odborník v oblasti kvantové, statistické a nelineární optiky, zabývající se teorií koherence světla, spoluobjevitel vlastností neklasického světla, nositel Medaile za zásluhy I. stupně. Přednáška s názvem "Tiché světlo" se konala 22. 9. 2003 v Lectoriu Uměleckého centra UP.

A něco málo navíc o dalších úspěšných absolventech Univerzity Palackého

Mám TIP na úspěšného absolventapole označené * jsou povinné
ODESLAT