Loading.. Nahrávám stránku...

Registrace

Jméno * 
Příjmení * 
Rodné číslo * 
Vaše rodné číslo bez lomítka
E-mail * 
Rok absolutoria * 
Fakulta * 
Ulice bydliště * 
PSČ bydliště * 
Obec bydliště * 
ODESLATRegistraci do Klubu absolventů může provést pouze reálný absolvent Univerzity Palackého v Olomouci. Registrace probíhá na základě ověření rodného čísla. Rodné číslo slouží pouze pro interní ověření, není nikde zveřejněno ani dohledatelné.

V případě, že registrace proběhne v pořádku, na Vámi zadaný e-mail přijde potvrzení s vygenerovanými přihlašovacími údaji, které je možné kdykoliv po přihlášení změnit.

V případě, že Vaše registrace nebyla úspěšná, mohou být důvody následující:

  • již jste zaregistrovaní - prosím, přihlaste se (vpravo nahoře)
  • zadali jste špatně rodné číslo - zkontrolujte zda nemáte v rodném čísle překlep a zda-li je bez lomítka
  • nejste reálným studentem UP - nemůžete se registrovat do Klubu absolventů
  • jste reálným absolventem, ale absolvoval(a) jste dříve než v roce 1946 - kontaktujte nás e-mailem eva.blazkova@upol.cz nebo telefonicky 585 631 157


- zahraniční studenti se musí registrovat na formuláři pro zahraniční studenty - http://absolventi.upol.cz/registration-1

Poučení dle § 11 č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Osobní údaje poskytnuté při registraci na Portálu absolventů UP, kterými jsou jméno, příjmení, rodné číslo, titul, adresa bydliště, telefonní či e-mailové spojení, budou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Jejich poskytnutí je dobrovolné. Osobní údaje každého registrovaného absolventa UP budou v uvedeném rozsahu uloženy při registraci do informačních databází UP, shromažďovány a zpřístupňovány dalším registrovaným absolventům, a to za účelem umožnit komunikaci mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a jejími absolventy a mezi absolventy navzájem (informování o činnosti UP, diskusní fórum, ankety apod.). Poskytované údaje budou spravovat pověření zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci, místo zpracování: Informační centrum UP, Biskupské nám. 1, Olomouc. Doba zpracování osobních údajů shromážděných pro deklarovaný účel je 50 let, osobní údaje registrovaného absolventa budou automaticky zlikvidovány, pokud jeho profil bude po dobu 5 let pasivní. Každý registrovaný absolvent, který zjistí, že jeho osobní údaje jsou s ohledem na účel zpracování nepřesné, může kdykoli využít svého práva přístupu ke svým osobním údajům, opravit je, blokovat či likvidovat anebo o provedení těchto úkonů požádat UP, příp. jen požádat o vysvětlení. Se svým podnětem se subjekt údajů může kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. UP v Olomouci jako správce a zpracovatel respektuje zákon o ochraně osobních údajů a při zpracování osobních údajů dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.