Loading.. Nahrávám stránku...

Místo konání

Absolventská party proběhne na lodi Cargo Gallery, která kotví na pražské Náplavce - Rašínovo nábřeží, Výtoň - pod Železničním mostem.

Rašínovo nábřeží je v současné době nejatraktivnější, nejceněnější a společensky nejživější prostor břehů řeky v centrální části Prahy.

Náplavka nábřeží je definována souvislým prostorem v úseku mezi výběžkem vyšehradské skály u Výtoně a Jiráskovým mostem u Žofína. Prostor nábřeží je součástí historické struktury Nového Města s přímou vazbou na důležitá veřejná prostranství v této lokalitě.

Návštěvníkům se zde naskýtá překrásný výhled na panorama Hradčan a vyšehradskou skálu.